Vår historik

eseebase har vuxit i takt med de besparingar vi under åren har bidragit till inom drift och underhåll.

Växer med kundernas besparingar

Under 2008 avknoppades eseebase från Årstiderne Arkitekter. Målet var att bidra till besparingar inom drift och underhåll av byggnader och medlet var att samla och digitalisera alla byggnadsdata.

I första omgången var det de höga kostnaderna i samband med avflyttning som kände av besparingarna. Sedan spred sig besparingarna. I dag säger vi med stolthet att vi har vuxit i takt med våra kunders besparingar.

eseebase har i dag 150 medarbetare, fördelade på kontor i Danmark, Bangladesh, Indien, Sverige och Tyskland.

Ritkontor i Bangladesh

Med hjälp av DANIDA:s utvecklingsprogram för danska företag i utlandet etablerade vi tidigt ett ritkontor i Bangladesh. Ritkontoret är en välfungerande, snabb och professionellt driven enhet som gör det möjligt för oss att vara konkurrenskraftiga när det gäller priserna utan att kompromissa med kvaliteten. Vi tar ofta emot gäster när danska företag på inspirationsresa vill se hur vi får det att fungera.

Tillväxt och värdeskapande

Vår viktigaste parameter för framgång är att våra kunder sparar pengar, men vi är också stolta över att vi utsågs till gasellföretag 2017. Ett av kriterierna är kontinuerlig tillväxt och att man minst fördubblar omsättning eller bruttoresultat under loppet av fyra räkenskapsår.

Gasellföretag skapar arbetsplatser och ger värde åt lokalsamhället. Inom eseebase bidrar vi exempelvis till socialt jobbskapande och har löpande praktikanter inom teknisk design.

Børsen Gazelle 2018

 

Etablering på nya marknader

Mot bakgrund av våra goda erfarenheter och vår solida position på den danska marknaden är vi nu på god väg att etablera oss i England, Sverige och Tyskland.