Vill du vara med och skapa en bättre vardag för våra kunder

De krav vi ställer på oss själva är att göra arbetet med digitalisering säkert, enkelt och genomskinligt för våra användare. Det är inte alltid lätt, men det är på så sätt vi skapar värde. Och vi vill gärna ha dig med i teamet.

Drömmer du om att göra skillnad för kunder, kollegor och dig själv? Kom med i vårt team!

Inga lediga platser finns för tillfället

Låt oss hålla kontakten

Följ oss på LinkedIn och håll dig uppdaterad på det senaste inom jobb och karriär hos eseebase.

Så skapar vi intelligenta byggnader

DET SÄKRA

Tillhandahållande av data

Vi kompromissar aldrig med kvaliteten på data. Våra användare ska vara helt säkra på att data är korrekt registrerade och användbara.

DET ENKLA

Organisation av data

Vi gör det komplexa enkelt när vi systematiserar data, samlar information i meningsfulla kategorier och skapar sammanhang tvärs över data.

DET GENOMSKINLIGA

Användning av data

Att arbeta med data ska vara lätt. Vi skapar genomskinlighet genom att göra data tillgängliga i en form som är meningsfull för den enskilda användaren.

 

Robin Assadud Jaman Khan
Projektansvarig i Bangadesh

Annat klimat och kultur, men vi har samma mål: Att leverera

Möt Robin som arbetar på vårt kontor i Dhaka, Bangladesh. Robin har arbetat på ritkontoret i Bangladesh i 10 år och han är stolt över att kunna säga att med tiden har förståelsen för danska arkitekturtraditioner och arbetsmetoder blivit tämligen enastående på kontoret i Dhaka.

Fasta rutiner från tidig morgon

Robin är en del av teamet hos Brahe & Bestec – eseebases ritkontor i Bangladesh. Han är ganska erfaren inom arkitektur. Han är projektledare och har den personliga kontakten när rituppgifterna från Danmark planeras och fördelas inom teamet i Bangladesh. Och han känner till rutinerna.

“När jag kommer in på kontoret på morgonen börjar jag med att gå igenom e-post från mina kollegor i Danmark och från min projektledare här i Bangladesh. Så planerar jag dagen. Jag har i förväg lagt in några uppgifter i planen, men varje morgon måste jag ta ställning till om något viktigare har dykt upp. När jag har allt klart fördelar jag uppgifterna och följer upp direkt med de kollegor som behöver ytterligare förtydliganden eller ett professionellt bollplank. För mig är det en bra dag på arbetet när vi har all nödvändig information tillgänglig, när de nödvändiga resurserna är allokerade till mig och när det inte är alltför varmt.”

Daglig kontakt med teamet i Danmark

Tidsskillnaden mellan Bangladesh (GMT+6) och Danmark (GMT+1) betyder att kontoret i Bangladesh ligger fem timmar före kontoret i Danmark. Därför är tiden precis efter lunch i Dhaka också den perfekta tiden för att ta en diskussion med kollegorna i Danmark.

”Vi får lunch på kontoret. Det sparar oss en massa tid och vi får möjlighet att vara fokuserade hela arbetsdagen. När jag är klar med lunchen brukar jag följa upp några saker med min primära kontakt i Danmark. Småsaker i vardagen klarar vi med hjälp av e-post eller Skype, men när vi är i början på ett nytt projekt ”träffas vi” i ett virtuellt mötesrum. Just nu arbetar vi exempelvis med ett pilotprojekt för Storbritannien, som är en ny marknad för oss alla. Det är en situation då vi behöver arbeta mycket nära varandra och träffas regelbundet.”

Helt avgörande att förstå dansk arkitektur

De danska traditionerna när det gäller arkitektur är mycket annorlunda än de i Bangladesh, på grund av skillnaderna i klimat och kultur. Att förstå de kulturellt betingade skillnaderna är helt avgörande för att kunna leverera enligt avtal.

”Alla nyanställda får genomgå en träningsperiod. För att bli en del av teamet ska de genomgå en månads träning och de ska klara en avslutande examen. Men mycket av insikten kommer också med erfarenheten och genom att öka förståelsen för dansk kultur och arkitektur. Emellanåt krävs det att man sitter ner tillsammans och lär känna varandra. Du arbetar annorlunda med en person som du har träffat och känner till litet. Jag har varit i Danmark flera gånger för att träffa de människor vi arbetar med – för att lära känna dem och för att stärka mitt yrkeskunnande och få en djupare förståelse för den danska attityden.”