Integritetspolicy

Integritetspolicy

Dataskydd är högt prioriterat för eseebase, och vi vill ge öppenhet och insyn i hur vi behandlar din personliga information. Vi har därför utvecklat en policy för hur din personliga information behandlas och skyddas.

Vem ansvarar för din personliga information?

eseebase ansvarar för den personliga information du tillhandahåller oss och ansvarar för din personliga information i enlighet med tillämplig lag om dataskydd.

Eseebase

Pappersbruk 28

8600 Silkeborg, Danmark

Organisationsnummer Danmark / CVR: 3524 0438

Var lagrar vi din information?

Informationen vi samlar in om dig lagras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), men kan också överföras till och användas i ett land utanför EES. Sådan överföring av din personliga information utförs i enlighet med tillämplig lag.

Vem har tillgång till din information?

Din information bevaras av eseebase. Vi avslöjar, säljer eller utbyter aldrig din personliga information till tredje part för marknadsföringsändamål.

Vilka är dina rättigheter?

Rätt till tillgång:

Du har när som helst rätt att begära information om vilken personlig information vi har registrerat om dig. Kontakta eseebase via e-post på info@eseebase.dk vi skickar din personliga information via e-post.

Rätten att överföra data:

När eeseebase använder din personliga information elektroniskt, genom ditt samtycke eller enligt ett avtal, har du rätt att begära en kopia av dina uppgifter skickade till dig på ett strukturerat och vanligt sätt och i ett maskinläsbart format. Detta gäller endast den personliga information du har lämnat till oss.

Rätt att korrigera data:

Du har rätt att begära att din personliga information korrigeras om den är felaktig, inklusive rätten att göra ofullständig information fullständig.

Rätten att ta bort data:

Du har rätt att när som helst ta bort den personliga informationen.

Din rätt att motsätta dig direkt marknadsföring:

Du har rätt att motsätta dig direkt marknadsföring, inklusive profilanalys för direkt marknadsföringsändamål. Du kan välja bort direktmarknadsföring genom att följa anvisningarna i varje e-postmarknadsföring.

Hur kan du utöva dina rättigheter?

Vi tar dataskydd mycket på allvar, varför vår kundtjänst alltid hanterar dina frågor enligt ovanstående rättigheter. Du kan alltid kontakta support på support@eseebase.dk

Rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet:

Om du tror att eseebase behandlar din personliga information fel kan du kontakta support på support@eseebase.dk. Du har också möjlighet att överklaga till Datainspektionen som är svensk tillsynsmyndighet.  https://www.datainspektionen.se/.