Privata uthyrare

STÄRK EKONOMIN MED EFFEKTIV DRIFT OCH SPARA PENGAR

Digitalisering kan vara vägen till mer lönsam drift och underhåll av dina uthyrningsfastigheter. Andra uthyrare har redan gjort resan.
Hitta inspiration och få kunskap om hur du effektiviserar dina arbetsflöden och sparar tid och pengar med digitalisering.

Läs mer

Samlad överblick med giltiga data – precis vid dina fingertoppar

Digitalisering av fastighetsportföljen ger dig full transparans med korrekta data baserade på mått och ritningar av dina byggnader. Mot den bakgrunden kan du optimera driften och fatta bättre beslut.

Spara tid och pengar utan att kompromissa med kvaliteten

Få ordning på dokumentationen och skär i omkostnaderna med digitalisering

Effektivitet och tydliga avtal med de boende är en nödvändighet när du arbetar med privat uthyrning. Därtill kommer de nya kraven om energimärkning, besiktningsrapporter och rullande driftsplaner. Det tar tid och kostar pengar, så hur driver du ett lönsamt företag? Med likviditetsneutral digitalisering sparar du både tid och pengar, uppfyller kraven om dokumentation och får samtidigt överblick för långsiktig planering.

SIFFRORNA TALAR FÖR SIG SJÄLVA

160.000+

Antal lägenheter som eseebase redan har digitaliseret ökar

3 år

Antal år som digitaliseringen i genomsnitt tjänas in på

30%

Genomsnittlig besparing vid anbud på drifts- och underhållsuppgifter

1-4 t.

Genomsnittlig besparing i den dagliga administrationen

Komplext underhåll
– helt enkelt

Vi samlar alla byggnadsdata i en databas och integrerar med ditt befintliga IT-system. Det ger dig en säker överblick och full genomskinlighet. Efter behov får du tillgång till information direkt på din PC, surfplatta eller mobil.

Fördelar som ger dig överblick för att kunna arbeta mer effektivt

Samlad överblick
med giltiga data

Digitalisering av fastighetsportföljen ger dig full genomskinlighet med korrekta data baserade på mått och ritningar av dina byggnader. Mot den bakgrunden kan du optimera driften och fatta bättre beslut.

Effektivt samarbete
och kommunikation

Oavsett om vi talar om planritningar till hyresgäster eller input till rådgivare kan du ge olika intressenter digital åtkomst till korrekta data. Det ger mer tid och leder till färre missförstånd.

Utnyttja data tvärs över
dina system

Vår omfattande erfarenhet med integration säkrar dig en datamodell där du effektivt kan använda data i exempelvis driftsplaner, tillståndsvärdering, FM-system, energimärkning m.m.

Effektivisering i linje
med lagens krav

Digital energimärkning, besiktningsrapporter vid alla in- och avflyttningar och digitala driftsplaner för alla dina fastigheter säkrar att du uppfyller alla krav enligt lagen om genomskinlighet och dokumentation.

Effektiv avflyttning
och återuthyrning

Digital besiktning är tryggt för både den besiktningsansvariga och den boende. Detaljerna är tydliga och besiktningen kan avslutas på plats. All administration och avrop av hantverkare görs elektroniskt.

I genomsnitt 30 % att
spara med anbud

Korrekta mängder, exakta behandlingsbeskrivningar och ramavtal är vägen till minskade kostnader. Vid avflyttningar finns det upp emot 45 % att spara när underhållsuppgifterna läggs ut på anbud.

Åtkomst till din samlade portfölj

På eseeBASE-portalen hittar du alla ritningar och modeller med bara ett par klick. Du kan filtrera på de enskilda byggnadsdelarna, tvärs över dina fastigheter och du hanterar ändringar enkelt.

Löpande uppdatering
av data

 

eseebase står för underhåll av dina data. Mot bakgrund av din input registreras ändringar löpande. På så sätt vet du att dina data alltid avspeglar de verkliga förhållandena.

Säker förvaring
av dina data

Dina data är alltid säkra i eseeebases hostingcenter, som är en molnlösning baserad på MS Azure. Du kan fokusera på det viktiga och behöver inte oroa dig för backup, serverkapacitet och datasäkerhet.

Insamling av ritningar
I samarbete med dig samlar vi in, journalför och scannar befintliga ritningar och kompletterar med 3D-uppmätningar eller punktsky-scanning efter behov. Du godkänner dataunderlaget och beslutar vilka enheter som ska registreras.
Uppbyggnad av BIM
Nu börjar uppgiften med att digitalisera godkända ritningar och bygga upp detaljerade 3D BIM (byggnads-informations-modell). Vi kan även berika modellerna med information om byggnadsdelarnas tillstånd, så du också kan använda dem för budgetering och planering.
Anbud och registrering av avtal
Tillsammans väljer vi ut alla behandlingar i samband med exempelvis återställning av en lägenhet. Vi utarbetar material och inhämtar anbud. När avtalen är klara implementerar vi priserna tillsammans med byggnadsmängderna.
Ibruktagande av system
Avslutningsvis implementerar vi allt i ditt IT-system. Vi utbildar användarna så att de kommer igång ordentligt och är därefter redo i supporten om något ställer till med besvär. Användarna registrerar ändringar via eseeBASE-portalen.

Korrekt prissättning av arkitektur och design är viktigt när nya lägenheter planeras och vid större renoveringar.

Under byggnadsperioden ligger fokus också på att optimera byggnadens ekonomi, men ändå utgör ritningar och själva byggfasen bara 20% av de samlade kostnaderna över tid. De sista 80% går till drift och underhåll, vilket betyder att det finns en enorm besparingspotential här.
Det är här vi kommer in i bilden.

Hör mer om hur likviditetsneutral digitalisering av dina fastigheter minskar dina kostnader och optimerar din resursförbrukning.

Digitalisering ger stora besparingar för FællesBo

Efter över åtta år med digitala mängder från eseebase har FællesBo i Herning uppnått imponerande stora besparingar – ekonomiskt och resursmässigt. På avflyttningar hamnar den årliga besparingen idag på mer än 50% .

I år utökar FællesBo digitaliseringen med ännu ett område: Utvändiga fasader.

Elektronisk besiktning

Elektronisk besiktning direkt på surfplattan ger besparingar i samband med avflyttning.

Drift och underhåll

Få tillgång till giltiga data och få komplett överblick på eseeBASE-portalen, där du också lätt lägger in ändringar i förfoganderätten.

Visning

Visa lediga lägenheter i 3D på kontoret eller visa alternativ i samband med en fysisk visning.

I farten

Din mobil eller surfplatta ger dig tillgång till data och ritningar när du är ute och rör på dig.