Kommuner

Fatta bättre beslut med överblick över dina byggnader

Underhållsplaner och disposition av kvadratmeter kräver en samlad överblick över fastighetsportföljen. Digitalisering av kommunens byggnader är vägen framåt, men tvekar du om när och hur? Andra kommuner har redan gjort resan. Hitta inspiration och få kunskap om hur du lyckas med digitalisering.

Läs mer

Samlad överblick med giltiga data – precis vid dina fingertoppar

Digitalisering av fastighetsportföljen ger dig full transparans med korrekta data baserade på mått och ritningar av dina byggnader. Mot den bakgrunden kan du optimera driften och fatta bättre beslut.

Gör klokare dispositioner med alla byggnadsdata samlade på ett ställe

Utnyttja era kvadratmeter till fullo och optimera underhållet

Krav på effektivisering betyder att kvadratmetrarna måste utnyttjas till fullo. Var finns det outnyttjade kvadratmetrar och var kan man skära? Och hur underhåller du bäst den befintliga fastighetsportföljen? Digitalisering av kommunens byggnader är vägen till effektiv kommunal fastighetsadministration. Du sparar tid och får samtidigt överblick för klokare beslut hållbarhet och långsiktig planering.

Siffrorna talar för sig själva

9.000.000+

Antal kvadratmeter eseebase redan har digitaliserat

3 år

Antal år digitaliseringen i genomsnitt intjänas på

30%

Genomsnittlig besparing vid upphandling av drifts- och underhållsuppgifter

1-4 t.

Genomsnittlig besparing i den dagliga administrationen

Bygga komplexitet
på enkelt sätt

Vi samlar alla byggnadsdata i en databas och integrerar den med ditt befintliga IT-system. Det ger dig en säker överblick och full transparans. Efter behov får du tillgång till information direkt på din PC, surfplatta eller mobil.

 

Samlad överblick
med giltiga data

Digitalisering av fastighetsportföljen ger dig full genomskinlighet med korrekta data baserade på mått och ritningar av dina byggnader. Mot den bakgrunden kan du optimera driften och fatta bättre beslut.

Utnyttja data till fullo
i ditt FM-system

Vår omfattande erfarenhet med integration säkrar dig en datamodell där du effektivt använder data i ditt FM-system. Med data till hands i FM-systemet kan du göra giltiga driftsplaner baserade på korrekta data.

Effektivisering 

Du gör besparingar genom att automatisera manuella processer och optimera sättet du upphandler in på. Utöver de ekonomiska fördelarna utnyttjar du resurserna bättre och organisationen arbetar mer effektivt.

Löpande uppdatering
av data

eseebase lösning står för underhållet av dina data. Baserat på din input registreras modelländringar löpande. På så sätt vet du att dina data alltid avspeglar de verkliga förhållandena.

Optimal användning av kvadratmeter

Med alla byggnader registrerade och digitaliserade har du en samlad överblick över alla rum. På så sätt kan du bedöma användning och säkra att ni utnyttjar era kvadratmeter på bästa möjliga sätt.

Åtkomst till din samlade portfölj

På eseeBASE-portalen hittar du alla ritningar och modeller med bara ett par klick. Du kan filtrera på de enskilda byggnadsdelarna, tvärs över byggnader och avdelningar och du hanterar modelländringar enkelt.

Effektiv återuthyrning av äldrebostäder

Digital besiktning är en effektiv process som lätt kan utlokaliseras. Detaljerna är tydliga och avsyningen kan avslutas på plats. All administration och avrop av hantverkare görs elektroniskt.

Effektivt samarbete och kommunikation

Oavsett om vi talar om planritningar för boende eller input till rådgivare kan du ge olika intressenter digital åtkomst till korrekta data. Det ger mer tid och färre missförstånd.

Spara pengar
med anbud

Korrekta mängder, exakta behandlingsbeskrivningar och ramavtal är vägen till minskade kostnader. Skär i kostnaderna för underhåll av kommunens byggnader genom att lägga ut uppgifterna på anbud.

Insamling av ritningar

I samarbete med dig samlar vi in, arkiverar och scannar befintliga ritningar och kompletterar med 3D-uppmätningar eller punktsky-scanning efter behov. Du godkänner dataunderlaget och beslutar vilka enheter som ska registreras.

Uppbyggnad av BIM

Nu startar uppgiften med att digitalisera godkända ritningar och bygga upp detaljerade 3D BIM (byggnads-informations-modell). Vi kan även berika modellerna med information om byggnadsdelarnas tillstånd, så att du också kan använda dem för budgetering och planering.

Upphandling och avtal

Tillsammans väljer vi ut alla behandlingar i samband med exempelvis återställning av en hyreslägenhet. Vi utarbetar material och lägger ut anbud. När avtalen är klara implementerar vi priserna tillsammans med byggnadsmängderna.

Uppstart av systemet

Avslutningsvis implementerar vi data i ditt FM-system. Vi utbildar användarna så att de kommer igång ordentligt och är därefter redo i supporten om något ställer till med besvär. Användarna registrerar ändringar via eseeBASE-portalen.

Korrekt prissättning av arkitektur och design är viktigt när nya bostäder planeras och vid större renoveringar.

Under byggnadsperioden ligger fokus också på att optimera byggnadens ekonomi, men ändå utgör ritningar och själva byggfasen bara 20% av de samlade kostnaderna över tid. De siste 80% går till drift och underhåll, vilket betyder att det finns en enorm besparingspotential här.
Det är här vi kommer in i bilden.

Låt oss berätta mer för dig om hur vi genom att digitalisera fastighetsportföljen kan minska dina kostnader och optimera din resursförbrukning.

Ännu bättre på att ta in anbud

Det finns möjligheter till besparingar i Mariagerfjord Kommune, som nu också har överblick så att de kan skapa bättre underhållsplaner. Arbetet med digitalisering har dessutom givit anledning till förbättring av intern workflow i kommunen.

Elektronisk besiktning

Elektronisk besiktning direkt på surfplattan ger besparingar i samband med avflyttning.

Drift och underhåll

Få tillgång till giltiga data och få komplett överblick på eseeBASE-portalen, där du också lätt lägger in ändringar i förfoganderätten.

Visning

Framtida lediga lägenheter i 3D på kontoret eller om det finns flera alternativ, i samband med en fysisk visning.

I farten

Din mobil eller surfplatta ger dig tillgång till data och ritningar när du är ute och rör på dig.