Allmännyttiga bostadsföretag

FÅ ÖVERBLICK FÖR EFFEKTIV DRIFT OCH SPARA PENGAR

Står du inför ökade krav på effektivisering? Vet du att digitalisering av fastighetsportföljen är vägen framåt, men tvekar om när och hur? Andra allmänna bostadsföretag har redan gjort resan. Hitta inspiration och få kunskap om hur du effektiviserar dina arbetsflöden och sparar tid och pengar med digitalisering.

Så säger våra kunder

Samlad överblick med giltiga data – precis vid dina fingertoppar

Digitalisering av fastighetsportföljen ger dig full transparans med korrekta data baserade på mått och ritningar av dina byggnader. Mot den bakgrunden kan du optimera driften och fatta bättre beslut.

Spara tid och pengar utan att kompromissa med kvaliteten

Bli mer effektiv och uppfyll kraven om besparingar med digitalisering

Framgångsrik administration och underhåll av allmânna bostäder handlar om kvalitet och närhet till de boende. Krav om effektivisering betyder att du ska leverera samma höga kvalitet, men till lägre kostnad. Hur gör jag det? Digitalisering av fastighetsportföljen är vägen framåt. Du sparar både tid och pengar och får samtidigt överblick för klokare beslut och långsiktig planering.

Siffrorna talar för sig själva

160.000+

Antal lägenheter som eseebase redan har digitaliserat

3 år

Antal år digitaliseringen i genomsnitt intjänas på

30%

Genomsnittlig besparing vid upphandling för drifts- och underhållsuppgifter

1-4 t.

Genomsnittlig besparing i den dagliga administrationen

Fördelar som ger dig överblick för att kunna arbeta mer effektivt

Samlad överblick med
korrekt data

Digitalisering av fastighetsportföljen ger dig full transparens med korrekt data baserade på mått och ritningar av dina byggnader. Mot den bakgrunden kan du optimera driften och fatta bättre beslut.

Effektiv avflyttning och återuthyrning

Digital besiktning är trygg för både den besiktningsansvariga och den boende. Detaljerna är tydliga och besiktningen kan avslutas på plats. All administration och avrop av hantverkare görs elektroniskt.

Löpande uppdatering av data

eseebase står för underhållet av dina data. Mot bakgrund av din input registreras modelländringar löpande. På så sätt vet du att dina data alltid avspeglar de verkliga förhållandena.

Åtkomst till din samlade portfölj

På eseeBASE-portalen hittar du alla ritningar och modeller med bara ett par klick. Du kan filtrera på de enskilda byggnadsdelarna, tvärs över byggnader och avdelningar och du hanterar modelländringar enkelt.

Effektivt samarbete och kommunikation

Oavsett om vi talar om planritningar till hyresgäster eller input till rådgivare kan du ge olika intressenter digital åtkomst till korrekta data. Det ger mer tid och färre missförstånd.

Effektivisering

Du gör besparingar genom att automatisera manuella processer och sättet du upphandlar på. Genomgående verkar du mot verksamhetskrav att göra reella besparingar för drift och underhåll.

I genomsnitt 30 % att spara med upphandling

Korrekta mängder, exakta behandlingsbeskrivningar och ramavtal är vägen till minskade kostnader. Vid avflyttning kan du spara upp emot 45% när underhållsuppgifterna läggs ut på digital upphandling.

Utnyttja data tvärs över dina system

Vår omfattande erfarenhet med integration säkrar dig en datamodell där du effektivt kan använda data i exempelvis driftsplaner, tillståndsvärdering, FM-system, energimärkning m.m.

Säker förvaring av dina data

Dina data är alltid säkra i eseeebases hostingcenter, som är en molnlösning baserad på Microsoft MS Azure. Du kan fokusera på det viktiga och behöver inte oroa dig för backup, serverkapacitet och datasäkerhet.

Insamling av ritningar

I samarbete med dig samlar vi in, arkiverar och scannar befintliga ritningar och kompletterar med 3D-uppmätningar eller punktsky-scanning efter behov. Du godkänner dataunderlaget och beslutar vilka enheter som ska registreras.

Uppbyggnad av BIM

Nu startar uppgiften med att digitalisera godkända ritningar och bygga upp detaljerade 3D BIM (byggnads-informations-modell). Vi kan även berika modellerna med information om byggnadsdelarnas tillstånd, så att du också kan använda dem för budgetering och planering.

Upphandling och avtal

Tillsammans väljer vi ut alla behandlingar i samband med exempelvis återställning av en lägenhet. Vi utarbetar material och lägger ut anbud. När avtalen är klara implementerar vi priserna tillsammans med byggnadsmängderna.

Uppstart av systemet

Avslutningsvis implementerar vi data i ditt it-system. Vi utbildar användarna så att de kommer igång ordentligt och är därefter redo i supporten om något ställer till med besvär. Användarna registrerar ändringar via eseeBASE-portalen.

Elektronisk besiktning

Elektronisk besiktning direkt på surfplattan ger besparingar i samband med avflyttning.

Drift och underhåll

Få tillgång till giltiga data och få komplett överblick på eseeBASE-portalen där du också lätt anger ändringar i förfoganderätten.

Visning

Framtida lediga lägenheter i 3D på kontoret eller om det finns flera alternativ, i samband med en fysisk visning.

I farten

Din mobil eller surfplatta ger dig tillgång till data och ritningar när du är ute och rör på dig.

Korrekt prissättning av arkitektur och design är viktigt när nya lägenheter planeras och vid större renoveringar.

Under byggnadsperioden ligger fokus också på att optimera byggnadens ekonomi, men ändå utgör ritningar och själva byggfasen bara 20% av de samlade kostnaderna över tid. De sista 80% går till drift och underhåll, vilket betyder att det finns en enorm besparingspotential här.
Det är här vi kommer in i bilden.

Låt oss berätta mer för dig om hur vi genom att digitalisera fastighetsportföljen kan minska dina kostnader och optimera din resursförbrukning.

Digitalisering resulterade i stora besparingar för danska allmännyttan FællesBo

Efter över åtta år med digital lösning från eseebase har FællesBo i Herning uppnått imponerande stora besparingar – ekonomiskt och resursmässigt. På avflyttningar kommer den årliga besparingen i dag upp i mer än 50%. I år går FællesBo vidare med digitalisering av ännu ett område: Utvändiga fasader.