Överblick och skarpa upphandling har givit stora besparingar efter digitaliseringen

Kommunalt Ejendomscenter i Mariagerfjord Kommune står för det utvändiga underhållet av samtliga kommunala byggnader – totalt 230 000 m2. Till detta kommer underhållet av tekniska installationer och driften av kommunhusets byggnader. Med eseebase når vi målsättning att ; ”Vi vill bli ännu bättre på att inhämta upphandla i samband med in- och avflyttning. För att få en noggrann överblick över väggytorna som ska målas och golvytorna som ska slipas och få bättre priser” säger Jan B. Severinsen, chef för Kommunalt Ejendomscenter i Mariagerfjord Kommune. Låt oss visa hur vi kan hjälpa Er nå samma effektiva entreprenadupphandling med faktastöd.

Läs hela historien här