Digitalisering ger stora besparingar för FællesBo

Efter drygt åtta år med digitala kvantiteter från eseebase har FællesBo i Herning uppnått imponerande stora besparingar. På kostnader för reparationer och underhåll i samband med avflyttningar hamnar den årliga besparingen idag på mer än -50 %

Läs hela historien här